Využitie

  • Event agentúra

    SMS správa je efektívny nástroj na zlepšenie komunikácie s účastníkmi vašich konferencií, campov, eventov a prezentácií.

    Pošlite účastníkom relevantné informácie prostredníctvom SMS správy rýchlo a načas. S pomocou SMS marketingu maximalizujete účasť a zároveň šetríte čas a náklady.

    Pripomeňte účastníkom konferenciu deň vopred.


    Upozornite účastníkov na zmenu programu alebo miesta.

Event agentúra