Využitie

  • Informačné SMS

    Informujte svojich zákazníkov, klientov a partnerov ľahko a rýchlo prostredníctvom SMS správy.

    Potvrďte zákazníkovi rezerváciu.


    Pripomeňte partnerovi stretnutie alebo klientovi dohodnutý termín návštevy (lekár, kaderník).


    Upozornite zákazníka na nezaplatenú faktúru.